English

Лепила

лепило от поливинилацетат във воден разтвор

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Лепене на дървени подове. Според характеристиките си е най-подходящо за поставяне на подови ламперии /паркети/ и въобще за всякакъв вид подова настилка със специални размери. Повърхността върху която ще се нанася трябва да е достатъчно твърда, чиста, суха и без прах. Влажността на основата не бива да е повече от 12% и трябва да бъде с минимална издръжливост 225 кг/кв.см., за да може да се подсигури подходящото поставяне. Влажността на дървото трябва да е между 7 - 11°С, а околната температура не бива да е по-ниска от 10°С. Влажността на въздуха не бива да превишава 65%.