English

Девакрил супер - 10

Вододисперна винилна матова боя за покрития с много високо качество, покривност, бялост и рандеман. С една ръка се постига много висока покривност. За интериори и експериори.