English

Девалин Мастер

Изключително квалитетна полуматова боя, формулирана с кополимерни винилни смоли във водна дисперсия и пигменти с висока устойчивост на слънчеви лъчи. Нейната формулировка е добре уравновесена, за да се получат висока покривност и рандеман, заедно с голяма устойчивост на външни атмосферни влияния. Всички тези характеристики, заедно с нейната висока възможност за миене и свръх бялост я правят доста желана от бояджията професионалист.