English

Вододисперсни

 
Поливинилацетат  (PVA)- Лепене на мозайков паркет, ламели и паркетини върху замаска
Препоръчително за паркетини до 40cm. дължина
Поливинилацетат  (PVA) влагоустойчив(D-3)- Лепене на плаващ  или ламиниран паркет
(нанасяне в сглобките нут и федера)