English

Продуктова гама

 
DEVAKOL DK-70:
Лепене на паркетини до 40 cm. Лепило утвърдено според DIN 281 и UNE 56.812.
DEVAKOL DK-75:
Лепене на голям формат. Много тиксотропичен продукт. Лепило утвърдено според DIN 281 и UNE 56.812.
DEVABOND D-3:
Лепило за лепене на сглобки (нут и федер) на  плаващ паркет, ламинити стратификати. Гъвкавост и бързо съхнене. Отговаря на изискванията на група  D-3 за усилие според норма EN-204.