English

Многослойни паркети

Многослойният паркет е изработен от подложка от водоустойчив шпертплат на три или повече слоя,което непозволява измятане на дъската отгоре е залепен естествен форнир от 2мм. до 6мм. или повече,фабрично обработен и лакиран с uv. лакове.