English

Фирма Кари-Кар  е консултирала и успешно е посредничила по осъществяване на сделки на компании,като Газит Глооб България,Аштром и други.

Нашата цел е насочена изцяло за коректно отношение към клиента,представяне на реалната ситуация .

Екипа се ръководи от Ванюша Чукоранска-професионалист със стаж над осем години в бранша.

Инвестиционните намерения на  Кари-Кар са за изграждане на ваканционни селища в райони около София и морето. 

 

Недвижими имоти