English

Система лепила

ВАЖНИ ФАКТОРИ ПРИ ИЗБОР НА ЛЕПИЛО
РАЗМЕРИ И ТИП НА ДЪРВОТО: ВИД, СОРТ И ДР.
   КОХЕЗИЯ НА ДЪРВОТО
   АДХЕЗИЯ МЕЖДУ ДЪРВОТО И ЛЕПИЛОТО
   КОХЕЗИЯ НА ЛЕПИЛОТО
   АДХЕЗИЯ МЕЖДУ ЛЕПИЛОТО И ЗАМАСКАТА
   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАМАСКАТА: КОХЕЗИЯ