English

Система на основа разтворител Полидева

Лакове на разтворима основа. Отличават се с много добра покривност и издръжливост на абразия.