English

 

Фирмата извършва счетоводни услуги и консултации.

    Ръководител на екипа е Петя Петрова Ничева,професионалист със стаж над 25 години.

 

тел.       959 10 57

fax.        959 10 51

E-mail    book-keeper@kari-kar.bg